20 Kapituła Generalna

Oficjalnie Kapituła Generalna zaczyna się 14.05.1997. Nieoficjalnie rozpoczęła się poprzedzającego wieczoru, kiedy to członkowie kapituły w luźnej, zabawowej formie przedstawiali jeden drugiego. Cała zabawa, nazwałbym ją zabawą w puzzle, polegała na złożeniu nazwy Zgromadzenia w różnych językach, które uprzednio napisane i porozcinane, zostały rozdzielone wśród uczestników.

Gdy jakaś grupa, poprzez złożenie nazwy Zgromadzenia w danym języku, odnalazła się, w rozmowie między sobą próbowała dowiedzie się coś o sobie. Kiedy prowadzący spotkanie, Carlos Alberto Costa, obecny radny generalny, wzywał do wystąpienia grupy posiadającej odpowiednią (w różnych językach) nazwę Zgromadzenia, i ta przedstawiała się nawzajem.

Tym sposobem członkowie Kapituły Generalnej mogli poznać jeden drugiego.

W przyjaznej i rodzinnej atmosferze już późnym wieczorem udali się na spoczynek. Jutro już od godziny 9.00 rozpoczyna się pierwsze spotkanie organizacyjne.

14.05.1997

Kapituła Generalna rozpoczęta. W Kapitule bierze udział 77 członków, w tym: Ojciec Generał - O.Virginio Bressanelli, Radni Generalni, Ekonom Generalny, Sekretarz Generalny, Prokurator przy Stolicy więtej, Przełożeni Prowincjalni i Regionalni, wybrani delegaci.

W czasie tego spotkania Ojciec Generał przedstawił również gości zaproszonych na Kapitułę: moderatorów języka angielskiego, francuskiego i portugalskiego, dwóch sekretarzy, trzech dziennikarzy, jak również coraz bardziej widocznych w Zgromadzeniu członków Świeckiej Rodziny Dehonianskiej.

Na zakończenie spotkania prowincja z Zairu, ks. Mathlas Hansen, przedstawił sprawozdanie o swojej prowincji i aktualną sytuację w tej prowincji.

Więcej informacji i może bardziej szczegółowe można znaleźć na stronie w Internacie pod adresem http://www.scj.org gdzie to można znaleźć relacje sprawozdawców w języku angielskim i włoskim.

15.05.1997

Dzień skupienia. Całemu temu dniowi przewodniczy o. Camilo Maccise, OCD, z pochodzenia meksykanin, generał Zgromadzenia OCD i przewodniczący Rady Generałów w Rzymie.

W swoim wystąpieniu zatrzymał się na temacie: "Misja Zakonnika dzisiaj w świetle Vita Consecrata" Na wstępie zaakcentował potrzebę i znaczenie takiego wydarzenia jakim jest Kapituła Generalna. Zachęcił do dobrego wykorzystania tego czasu, błogosławionego dla całego Zgromadzenia i Kościoła. W dalszej części wystąpienia w punktach: Spojrzenie na historię, Nowe horyzonty Misji i dokument Vita Consacrata, Jednocząca rola duchowości misyjnej.

Na zakończenie dnia o. Maccise odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników Kapituły odnośnie życia konsekrowanego, aspektów pracy misyjnej, szczególnie w aspekcie pracy z ubogimi, jak również pewnych szczegółów odnoszących się do documentu Vita Consacrata i kulisów tegoż dokumentu, zważywszy na fakt, że prelegent brał udział w pracach przygotowawczych tego dokumentu.

Prelegent zwrócił uwagę na ważność dokumentu Vita Consacrata, jak również podkreślił otwartość dokumentu na przyszłe dokonania czy odkrycia na polu życia duchowego. Otwartość ta wyraża się w punkcie 13 dojącym możliwość dalszych poszukiwań.

Na zakończenie pozdrowił wszystkich uczestników Kapituły i życzył jej błogosławionych owoców.

Ks. Zdzislaw K. Huber, scj