27.05.1997

Kolejny dzień tygodnia w którym rozważa się 'Projekt Globalny' jak na razie określa się ten projekt. Jednak tak jak to było już powiedziane wczoraj uważa się, że nazwa ta powinna być zmieniona.

- Pierwszym punktem dnia było odczytanie sprawozdania z dnia poprzedniego. Do sprawozdania zostało zaproponowanych kilka wstawek dot. postulatów, których było 12 a nie jak w sprawozdaniu 7.

- Następnie grupy wypowiadały się nad przyśpieszeniem wyboru O. Generała przed audiencją u Ojca Świętego. Po wypowiedziach i dyskusji przystąpiono do głosowania. Wynikiem głosowania było: 21-tak, 57-nie, za przyśpieszeniem wyborów. Tak więc postulat przyśpieszenia wyboru nowego O. Generała nie został zatwierdzony. Kapituła będzie szła według wcześniej ustalonego planu.

- W następnej kolejności przystąpiono do przedstawienia wyników prac przewodniczących grup roboczych, którzy dokonali wczoraj pewnej syntezy prac grup nad 'Projektem'. O. Generał przedstawił to sprawozdanie Kapitule. Poczym zaproponował podjąć w czasie dzisiejszych prac 5 tematów z dokonanej syntezy: 1) Misje, 2) Współpraca, 3) Zaangażowanie społeczne, 4) Formacja, 5) Zarząd. Do pracy nad tymi tematami O. Generał nadał kierunek: "wskazać wybory główne (2 lub maksymalnie 3), które będą operatywne, możliwe, znaczące (odważne - które zahaczają o znaczenie profetyczne i nie bez pewnego ryzyka) i zaznaczyć dlaczego. Temat dotyczący Zarządu był rozważany przez wszystkie grupy robocze.

- Po przedstawieniu kierunku pracy w dzisiejszym dniu przystąpiono do dyskusji i wyjaśnień przedstawionego schematu pracy i tematów zaproponowanych. Poczym miała miejsce przerwa, po której grupy pracowały we własnych gronach. Grupy te kontynuowały również pracę popołudniu. Jak widać temat nie jest prosty i wymaga wielu dyskusji. Jest to prawda, zważywszy, że teraz decyduje się w pewnej mierze o przyszłości Zgromadzenia, szczególnie w jego zaangażowaniach.

- W ostatniej sesji dnia zaczętej o 17.15 dyskutowano o przebiegu i wyniku prac grup językowych/roboczych. Sekretarze grup przedstawili sprawozdania z prac swoich grup.

Odnośnie Zarządu, szczególnie generalnego, prawie wszystkie grupy przedstawiły potrzebę zwiększenia liczby Radnych Generalnych (do 6) w celu lepszego podziału regionów świata i koordynacji prac i zaangażowań prowadzonych przez Zgromadzenie. Oczywiście były przedstawiane także inne propozycje modyfikacji czy usprawnienie działalności Zarządu Generalnego. Jednak dokładne dane można będzie przedstawić, gdy wszystkie ustalenia czy decyzje zostaną podjęte. Na razie wszystko jest w fazie dyskusji. Na przykład jeden z głosów wypowiadał się, że liczba Radnych powinna zależeć od danej sytuacji w Zgromadzeniu, a więc liczba ta mogłaby być zmienna, w zależności od potrzeb. Pojawiła się także propozycja, by numer Radnych przedyskutować w innym momencie, gdy będzie wiadomy 'Projekt Globalny'. Tak więc lepiej skupić się teraz nad ukształtowaniem 'Projektu' i do jego efektywnego przeprowadzenia i zarządzania dopasować Zarząd Generalny.

- W następnej kolejności zostały przedstawione 3 postulaty do zatwierdzenia przez Kapitułę, by mogły być przez nią dyskutowane. W czasie dyskusji przed głosowaniem pojawiły się wątpliwości czy należy do Kapituły zatwierdzać wszystkie postulaty. Zostały przedstawione dokładne zasady jakie są stosowane w przyjmowaniu i zatwierdzaniu postulatów.

Jednak dzisiaj Kapituła nie podjęła głosowania. Do tematu ma wrócić jutro.

Zdzisław K. Huber, scj
hgiornal@scj.org lub
huber@helsinki.fi