28.05.1997

Dzisiejszy dzień obrad został zaczęty modlitwą animowaną przez Region Madagaskaru.

- Pierwszym krokiem dzisiejszych obrad było odczytanie sprawozdania z dnia poprzedniego.

Sprawozdanie zostało zatwierdzone.

- Dla ułatwienia prac został przedstawiony program dnia i O. Generał prosił, aby sekretarze grup przedstawiali sprawozdania w czasie, by w czasie nocy można było dokonać syntezę sprawozdań i przetłumaczyć na 3 języki (włoski, angielski, francuski). Synteza ta powinna być gotowa rano dla wszystkich uczestników.

- Dzisiaj jako cel postawiono sobie wybrać najważniejsze wybory (le principale scelte) ważne dla Zarządu Generalnego. Także grupy jeszcze raz zajęły się tematami, których jeszcze nie analizowali z tych tematów, które były analizowane wczoraj: MISJA/MISJE, WSPÓŁPRACA, ZAANGAOWANIE SOCJALNE, FORMACJA. Wszystkie grupy zostały zaproszone do robienia wystarczająco krótkich sprawozdań (10 linijek) co ułatwia później szybką syntezę prac. Na razie wszystkie grupy starają się dostosować do tego wymogu, choć pojawiają się głosy, że to ogranicza wypowiedź. Jednak patrząc obiektywnie krótkie, syntetyczne sprawozdania, które są wynikiem prac w grupach, w pewien sposób ułatwiają posuwanie się naprzód i nie gubienie się w zbyt wielu szczegółach.

- Popołudniu o godz. 15.30 zgromadzili się wszyscy. Zostały przedstawione w punktach wyniki prac na tematy: 1) MISJE, 2)WSPÓŁPRACA I PODZIAŁ, 3) ZAANGAŻOWANIE SOCJALNE, 4) FORMACJA.

W dyskusji wypowiadano się na podjęte tematy i propozycje i tak np. jedna z wypowiedzi na temat (2) podkreśliła, że na powinno się mówić więcej o współpracy nad poznawaniem naszego charyzmatu a nie od razu o podziale pieniędzy i personelu. A np. w (4) zauważa się potrzebę współpracy międzyprowincjalnej nad formacją i sprawą powołań. W pracy nad formacją czy wychowaniem do pewnej internacjonalizacji i inkulturacji pojawiły się pewne wątpliwości czy nawet niebezpieczeństwa zbytnich różnic myślenia w samej prowincji. Nie można też tematu internacjonalizacji traktować jako coś najważniejszego, gdyż możemy dojść do takiej sytuacji jak piłce nożnej gdzie wymienia się piłkarzy i ci w końcu z nikim nie są związani.

- 17.50 zakończono spotkanie popołudniowe. Teraz dano czas, grupom utworzonym pod koniec spotkania, na opracowanie syntezy z prac do tej pory odbytych.

Na razie Kapituła jeszcze jest w trakcie dyskusji, ale już najprawdopodobniej niedługo dojdzie do konkretnego podjęcia decyzji, co już będzie stanowiło część 'Projektu Globalnego' (używając jeszcze tego terminu).

Zdzisław K. Huber, scj

hgiornalscj.org

huberhelsinki.fi