2.06.1997

- Sekretarz Kapituły przedstawił sprawozdanie z soboty. Sprawozdanie zostało zatwierdzone.

- O. Generał przypomniał co do tej pory zostało zrobione. Powiedział, że zostały przedstawione propozycje, szczególnie cztery wielkie tematy. Teraz potrzeba zastawić się 'JAK?'. Powiedział także, że w tym tygodniu należy ustalić Zarząd Generalny. Tak więc należy wybrać sześciu Radnych i Ekonoma Generalnego. Ponadto przypomniał, że należy podjąć studia nad postulatami, które zostały zatwierdzone przez Kapitułę do studiowania. W środę ma być specjalny dzień, w którym będziemy uroczyście obchodzić rocznicę 100 lat pobytu w Zairze. Na zakończenie O. Generał życzył wszystkim owocnej pracy.

- Następnie dzisiejszy animator przedstawił program dnia.

- W następnej kolejności skrutatorzy zebrali głosy, które orientacyjnie pokazały osoby na Radnych Generalnych.

- Moderator powiedział, że księża Flatau, Mostarda i Hülse zostali poproszeni o napisanie sprawozdania - syntezy z pracy nad 'Projektem Globalnym', która do tej pory została zrobiona.

- Kapituła dyskutowała także jak przeprowadzić zmiany czy usprawnić pracy Zarządu Generalnego i w ogólności Zgromadzenia. Zastanawiano się także jakie struktury należy studiować w czasie Kapituły a jakie zostawić na czas po Kapitule.

- Po tej dyskusji Ojcowie Kapitularni podjęli pracę w grupach geograficznych.

- Na zakończenie zostały odczytane wyniki konsultacji na Radnych.

- W czasie sesji popołudniowej przedstawiono wyniki poszczególnych grup roboczych.

- Następnie głosowano na nowych Radnych. Pierwszy Radny, który został wybrany to Carlos Alberto Costa, obecny Radny Generalny. Drugim dzisiejszego dnia został wybrany Umberto Chiarello.

- W następnej kolejności omówiono kwestie prawne, które należałoby zmienić lub usprawnić.

Niektóre z nich dotyczyły Konstytucji. Dzisiaj jeszcze nie doszło do głosowania z powodu pewnego nie zrozumienia procedury i interpretacji pytań/kwestii, na które należało głosować. Sprawa została przełożona na jutro.

Zdzisław K. Huber, scj
hgiornal@scj.org
huber@helsinki.fi