3.06.1997

- Sprawozdanie. Zatwierdzone.

- Program dnia.

- Głosowanie na nowego Radnego. W trzecim głosowaniu wybrany Tomé Mahkweliha z Mozambiku. Wybrany w dzień męczenników Ugandy. Komentarz O. Generała wyraził nadzieję, że nie będzie to znakiem męczeńskiej drogi na stanowisku Radnego.

- Dodatek do Konstytucji Cst. 124 głosami 73-za; 5-przeciw; 0-wstrzymujących się - został zaakceptowany.

- Wyjaśnić/wyklarować jeden punkt Konstytucji. Kwestie prawne, wg mnie wprowadza Kapitułę w pewne zamieszanie, tak i tym razem OO. Kapitularni zaczęli dyskutować nad tym punktem choć w tym punkcie nie ma zbyt wielu zmian, tylko pewne wygładzenie tekstu (także pożądana przez Stolicę Apostolską). Kwestia ta na tyle wprowadziła na tyle zamieszanie, na odłożenie głosowania na po przerwie. W czasie przerwy znający się na prawie jeszcze raz sformułowali punkt Kostytucji, by był bardziej zrozumiały.

- Głosowanie na dodatkiem do Dyrektorium Generalnego pkt 124:

głosowanie 1) propozycja 'a': 76-tak, 0-nie, 1-wstrzymujący się - dodatek zatwierdzony;

głosowanie 2) propozycja 'c': 73-tak, 2-nie, 2-wstrzymujące się - dodatek zaakceptowany;

głosowanie 3) propozycja 'b' - 74-tak, 2-nie, 1-wstrzymujący się - dodatek zaakceptowany.

Dodatek do pkt 134 Dyrektorium Generalnego (134.6): 70-tak, 6-nie, 2-wstrzymujący się - dodatek zaakceptowany

Protokół AN znów kwestia prawna wprowadziła pewien pat w obradach. Dyskutowano nad sformułowaniem i kwestią prawną. Kwestia dotycz pkt 8 Konstytucji i Ratio Formationis Generalis. Kwestia ta miałaby wejść do Ratio Formationis Generalis.

Po stosunkowo długiej dyskusji głosowanie wynikiem 65-tak, 5-nie, 8-wstrzymujących się zatwierdziło tę ideę.

- Po rozwiązaniu problemów prawnych, które zostały do rozwiązania po XIX Kapitule Generalnej przystąpiono do przedstawiania wyników prac grup geograficznych, które miało miejsce wczoraj.

- Ks. Légaré przedstawił postulat, który zwracał uwagę na małe prowincje, sprawy prawne dotyczące szczególnie delegatów na Kapitułę Generalną, w świetle obecnej sytuacji w jakiej znajduje się Zgromadzenie w dzisiejszym świecie.

- Przystąpiono do głosowania nad kwestią uczestniczenia małych prowincji na Kapitule Generalnej, jeżeli by głosowano 'tak' kwestia ta byłaby kontra Konstytucji, a więc należałoby zająć się tym problemem podejmując poważne studia nad problemem, 'nie' nie znaczy, że problem jest rozwiązany i całkowicie odrzucony. Głosowaniem 11-tak, 55-nie, 12-wstrzymujących się postulat został odrzucony.

- Po południu głosowanie na czwartego Radnego. W trzecim głosowaniu większość głosów otrzymał ks. Ryszard Miś. Jeszcze dzisiaj O. Generał przedzwoni do księdza Misia z zapytaniem czy się zgadza czy też nie. Mamy nadzieję znać odpowiedź jeszcze dzisiaj.

- Następnie zostały omówione postulaty, które zostały zatwierdzone do rozważenia. Tak więc studiowano np. postulat Madagaskaru. Problem szczególnie dotyka regiony, nowo tworzące się prowincje.

Zdzisław K. Huber, scj

PS. Ksiądz Miś zgodził się przyjąć stanowisko Radnego Generalnego.

PS2. Problemy prawne także mnie wprowadziły w zamieszanie, dlatego musiałem dokładniej się zapoznać nad jakimi punktami głosowano. Fakt, że zajmuję się dokumentacją wideo i staram się coś niecoś napisać po polsku, nie wpływa korzystnie na jakość sprawozdania. Mam nadzieję, że ci, którzy to czytają (jeśli ktoś czyta) mi to wybaczą. Koniec końców nawet takie sprawozdanie daje jakiś obraz co dzieje się na Kapitule. Tych co znają języki angielski, włoski i francuski zachęcam do konfrontacji ze sprawozdaniami także w tamtych językach.

Jeśli chodzi o kwestie prawne, które w tym dniu były rozważane to znajdą one miejsce ponownie w rozważaniach specjalnych Komisji, które do tego mają zostać powołane.

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich czytelników.

Zdzisław K. Huber, scj
hgiornal@scj.org lub
huber@helsinki.fi