4.06.1997

- Modlitwa

- Sprawozdanie, które zostało zaakceptowane z pewnymi poprawkami naniesionymi przez trzech OO. Kapitularnych.

- O. Generał ogłosił, że ks. Miś zgodził się na funkcję Radnego.

- W pierwszej części podjęto dalszą część dyskusji nad postulatem zgłoszonym przez Madagaskar. Został zgłoszony nowy postulat do rozważenia przez Kapitułę. Delegacji głosując 71-za, 4-nie, 3-wstrzymujący się wypowiedzieli się 'za' przyjęciem tego postulatu. Tym samym wcześniejszy postulat przedstawiony przez Madagaskar został zmieniony na nowy obecnie przyjęty do dyskusji.

- Kolejnym postulatem do głosowania, był postulat dot. Zarządu. W głosowaniu 69-za, 7-nie, 2-wstrzymujących się Kapituła zatwierdziła przyjęcie postulatu do dyskusji.

- Kolejny postulat: czy brat zakonny może zostać przełożonym lokalnym, głosowaniem 55-za, 18-nie, 5-wstrzymujących się został przyjęty przez Kapitułę do dyskusji.

- Po zakończeniu głosowań grupy geograficzne przestawiły sprawozdania z dyskusji na tematami: misje, współpraca, zaangażowanie socjalne, formacja/wychowanie.

- Po dyskusji nad misjami jeszcze raz wrócono do postulatów, szczególnie do postulatu o naszych domach "historycznych", pytanie dotyczy funkcji, przeznaczenia i przyszłości tych domów. Do głosowania przystąpiono po przerwie. Głosami 69-tak, 4-nie, 5-wstrzymujących się zaakceptowano postulat.

Jeden z takich domów został zakupiony, ale nie ma jeszcze konkretnego planu odnośnie przeznaczenia tego domu. Na pewno trzeba zrobić tam projekt międzynarodowy.

- W następnej kolejności chwilę dyskutowano nad sprawą dot. Komisji przy Zarządzie Generalnym. By uniknąć zbyt wielu dyskusji na ten temat O. Generał wychodząc z założenia, że na razie Komisji nie można zniwelować, zaproponował, by przyjąć propozycję studiowania zadań tych Komisji. Przez proste podniesienie ręki Kapituła zaakceptowała propozycję.

- Następnie przystąpiono do wyboru piątego Radnego. W drugim głosowaniu większość otrzymał Hadrianus Warjito z Indonezji. Tak więc mamy kolejnego Radnego, pierwszy raz z kontynentu azjatyckiego.

Po południu wybór następnego Radnego: dopiero w trzecim głosowaniu przeszedł Tom Cassidy. Pewnie jak każde wybory, tak i te poruszyły trochę wspólnotę. Widać, że wybory zmęczyły trochę OO. Kapitularnych. Jednak należało jeszcze zająć się wyborami vice-Generała i Ekonoma Generalnego. Te wybory okazały się jednak mniej męczące. Już w pierwszym podejściu vice-Generałem został wybrany ks. Umberto Chiarello. A na Ekonoma Generalnego, Emilio Ciarrocchi, także w pierwszym głosowaniu.

- Po tych męczących wyborach podjęto jeszcze dyskusję nad postulatami pozostałymi i przedstawieniem sprawozdań grup geograficznych, które nie zostały jeszcze zaprezentowane. Jednak wiele grup nie miało czasu by przedyskutować postawione problemy. "Nie strajkujemy, ale nie mieliśmy czasu dyskutować na żaden z czterech tematów", powiedział jeden z przewodniczących grup.

- Zatwierdzono jeden z postulatów: 65-za, 7-przeciw, 6-wstrzymujących się.

- Dzisiaj obchodziliśmy rocznicę 100 lat pobytu w Zairze. Z tej okazji odbyła się wspólna z tej okazji. Mszy przewodniczył prowincjał Zairu, który też powiedział wzruszające kazanie, w którym zaakcentował trudną sytuację Zairu/Konga.

Zdzisław K. Huber, scj
hgiornal@scj.org lub
huber@helsinki.fi