16.05.1997

- Sprawozdanie O. Generała uzupełniali odpowiedzialni różnych Komisji przy radzie generalnej, np.: Komisja Studiów (ks. Tessarolo), Komisja Sprawiedliwość i Pokój <Justitia e Pace>(ks. Dalla Zuanna), Komisja Misyjna (ks. Ryder) i specjaliści odpowiedzialni za różne inne sektory. Np. ks. Girardi przedstawił sprawę postulacji generalnej (Ojca Założyciela, Ojca Prevot i innych) ojcowie kapitulni z oklaskami przyjęli jego sprawozdanie dziękując tym równocześnie za trudną pracę. Zostało również zaproponowane, by przynajmniej każda prowincja zaopatrzyła się w dokumenty ukazujące przebieg całego procesu. Podkreślono możliwość głębszego poznania o. Prevot, który z bliska asystował powstawaniu Zgromadzenia a nawet został nazwany przez O. Założyciela pierwszym założycielem Zgromadzenia zważywszy, że O. Prevot był odpowiedzialny za wychowanie pierwszych członków Zgromadzenia, którzy później rozprzestrzenili ideę Zgromadzenia na cały świat.

- O. Generał kontynuował swoje sprawozdanie przedstawiając: spotkania międzynarodowe, listy i kontakty, i różne akcje Zarządu generalnego.

- Następnie O. Generał przedstawił wyniki decyzji i propozycji podanych przez XIX Kapitułę Generalną: Centrum Studiów i rozpowszechnianie Doktryny Socjalne Kościoła, Bracia w Zgromadzeniu.

- Inne tematy mają być podjęte w innym momencie.

Po południu miały miejsce prace w grupach, w których nie biorę udziału, tak więc trudno zdać z nich relację.

Od godziny 17.00 kapitulanci zgromadzili się na wspólnych obradach. W tym czasie miały miejsce prezentacje symboli przedstawiających w sposób obrazowy sytuację obecną prowincji i jej przyszłość. Prelegenci przedstawili różne formy tego symbolu, od filmu wideo, pokazującego w sposób skrótowy dzieła prowincji, poprzez lalki i figurki, po szybko, odręcznie narysowany szkic na kartce papieru. Prezentacji dokonały prowincje: brazylijska, holenderska, kanadyjska (angielska), USA, filipińska, argentyńska, i region Madagaskar.

W następnych dnia podobnej prezentacji mają dokonać następne prowincje i regiony.

Tym został zakończony kolejny dzień Kapituły Generalnej.

Zdzisław K. Huber, scj