17.05.1997

Dzisiejszy dzień obrad rozpoczęto modlitwą przygotowaną przez laika z Rodziny Dehoniańskiej z Hiszpani.

Po pytaniu, czy są jakieś pytania odnośnie przebiegu obrad, przystąpiono do relacji sekretarza Kapituły, który odczytał przygotowane sprawozdanie z poprzedniego dnia obrad. Sprawozdanie zostało zaakceptowane.

W następnej kolejności miały miejsce sprawozdania poszczególnych grup językowych, które obradowały wczoraj popołudniu. Niestety w momencie sprawozdań musiałem zająć się sprawami kamery, czyli operacji wizyjnych, dlatego też nie jestem w stanie przedstawić jakiegoś skrótu. Zapewne pojawi się coś w języku angielskim lub włoskim.

Po przerwie O. Generał przedstawił sprawozdanie o Rodzinie Dehoniańskiej. Według Ojca Generała aspekt tej Rodziny jeszcze nie jest dojrzały. Nawet jeżeli widzimy, że jest to duch czasu potrzeba jeszcze trochę czasu i wysiłku, by sprawa Rodziny Dehoniańskiej bardziej dojrzała. Ojciec Generał podkreślił osobiste zaangażowanie księdza Toma Cassidy w pracach nad rozwojem Rodziny Dehoniańskiej. Ks. Perroux przedstawił na ten temat sprawozdanie, w którym pokazał jak powstawała Rodzina Dehoniańska, problemy, aspiracje, oczekiwania. Zgłosił także oczekiwania lepszej koordynacji pracy Rodziny Dehoniańskiej, napisania statutu dla tej Rodziny jak również sprecyzować sprawę formacji duchowej.

Po tym sprawozdaniu laicy z Rodziny Dehoniańskiej obecni na Kapitule Generalnej przedstawiali sprawozdania z pracy i organizacji w poszczególnych krajach Rodziny Dehoniańskiej. Lúcia Correia, włoszka, członkini Kompanii Misyjnej. Kolejny sprawozdawcą był Filippo Cardillo, włoch. Przedstawił sprawozdanie z działalności i charakteru Rodziny Dehoniańskiej w prowincji Włoskiej Północnej. Następnie sprawozdanie przedstawiła Roísín Leech, irlandka, która opowiedziała o sytuacji Rodziny Dehoniańskiej w prowincji angielskiej, a w szczególności na terenie Irlandii. Kolejnym sprawozdawcą był Paweł Gach, polak, który przedstawił działalność i ducha Rodziny Dehoniańskiej w Polsce. Relację o Rodzinie Dehoniańskiej w Stanach Zjednoczonych przedstawiła Mary Gorski. Po niej kolejnym sprawozdawcą była Donatalla Martelli, która przedstawiła sytuację Włoch seteriontale. Horacio Properzi członek Rodziny Dehoniańskiej z Ameryki Łacińskiej opisał sytuację tego regionu, podkreślając rolę laików w kościele i zaangażowanie laików dehoniańskich z regionów Ameryki Łacińskiej w sprawach kościoła, kultury, w sprawach socjalnych i politycznych. Przedstawił także oczekiwania i nadzieje jakie ma Rodzina Dehoniańskiej. Ostatnim przedstawicielem Rodziny Dehoniańskiej obecnym na Kapitule był Vitor Silva. Przedstawił sytuacje i działalność tej rodziny w Portugalii.

Na tym zakończono przedpołudniowe obrady.

Popołudniu odbyły się obrady w grupach roboczych. W dzisiejszym dniu w związku z tym, że dzień był poświęcony Rodzinie Dehoniańskiej Świeckich jedna z grup miała się składać tylko ze świeckich. Jednak z jakichś powodów, akurat mi nie znanych, dyskusję tylko świeckich odłożono do poniedziałku.

Od godz. 16.45 miało miejsce zgromadzenie całej Kapituły. Kontynuowano zaczęte wczoraj przedstawianie prowincji poprzez przygotowane symbole i relacje z działalności prowincji.

Spotkanie zakończono omówieniem spraw organizacyjnych na przyszłe dni.

Wieczorem miała miejsce wspólnotowa msza, ze Zesłania Ducha Świętego.

Zdzisław K. Huber, scj