19.05.1997

Po niedzielnej przerwie Kapituła znów zaczyna obrady.

Po modlitwie, którą prowadzili świeccy dehoniańscy, sekretarz Kapituły przedstawił sprawozdanie z ostatniego dnia obrad. Z małym komentarzem ks. Perroux, sprawozdanie zostało zaakceptowane przez Ojców Kapitularnych.

Następnym punktem programu były sprawozdania poszczególnych grup roboczych, które w sobotę rozważały temat: "Jak rozumieć i zdefiniować Rodzinę Dehoniańską obecną w Zgromadzeniu: orientacje, perspektywy na przyszłość i struktury". Na pytanie czy grupa laików dehoniańskich ma jakieś sprawozdanie ze swojego spotkania, o. Generał wyjaśnił, że laicy dehoniańscy w sobotę nie mieli swojego spotkania, ale takie spotkanie jest bardzo oczekiwane, gdyż byłoby ciekawe wiedzieć co myślą, jakie odpowiedzi dają, gdy pracują sami.

Po przedstawionych sprawozdaniach niektórzy członkowie Kapituły dodawali własne uwagi do rozważanych tematów. Szczególnie rozważano jak rozumieć Rodzinę Dehoniańską, jej charakter, identyfikację, charyzmat i ogólnie jak należy wpisać świeckich nie jako do Zgromadzenia, ale do RODZINY. W tym świetle podkreślono czym jest wogóle rodzina.

O. Generał, w swoim interwencie, wytłumaczył, że wiele terminów zostało już wyjaśnionych na poprzednie Kapitule Generalnej. O. Generał podkreślił, że nie jest Generałem Rodziny Dehoniańskiej, ale jest Generałem Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

Dla reszty form życia Rodziny Dehoniańskiej jest na poziomia brata.

Po tym interwencie Ojcowie Kapitulni zgodzili się na interwenty ze strony laików dehoniańskich obecnych na sali obrad. Wypowiedzi laików nie były przewidyiane w tym momencie, jednak charakter dyskusji o roli Rodziny Dehoniańskiej jakby wymusił także pewne komentarze ze strony samych laików.

Po tych komentarzach miała miejsce półgodzinna przerwa na kawę.

Po przerwie moderator dzisiejszych obrad podkreślił, że wypowiedzi świeckich z Rodziny Dehoniańskiej i inne wypowiedzi o Rodzinie Dehoniańskiej będą możliwe w późniejszym czasie, kiedy będzie dyskutowany "Plan Globalny".

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie statystyk o Zgromadzeniu przez księdza Bernarda Rosińskiego.

Po wstępie księdza Rosińskiego głos przejął Ojciec Generał przedstawiając drugą część swojego raportu. Raport wspomagali swoimi wypowiedziami Radni Generalni odpowiedzialni za poszczególne sektory życia Zgromadzenia. W sprawozdaniu sprawy dotyczące nowych zaagażowań w Zgromadzeniu i w Prowincjach przedstawiali odpowiedzialni za dane zaangażowania, przede wszystkim prowincjałowie (prowincje: polska, włoska).

Na tym zakończyła się ranna sesja Kapituły.

Po południu miało miejsce prace w grupach.

Po przerwie o godz. 17.15 kontynuowano przedstawianie prowincji i regionów.

Dzienne obrady zostały zakończone wspólną adoracją animowaną przez grupę hiszpańską.

Zdzisław K. Huber, scj