20.05.1997

- Wtorek, kolejny dzień Kapituły.

- Spotkanie rozpoczęto modlitwą przygotowaną przez grupę portugalską.

- Jak to zazwyczaj bywa na wszystkich poważnych spotkaniach pierwszą sprawą jest odczytanie sprawozdania z dnia poprzedniego. Sprawozdania przygotowywane przez sekretarzy Kapituły staną się materiałem obrazującym pracę Kapituły.

Sprawozdanie z komentarzem jednego z Ojców, że Zgromadzenie Księży Najśw. Serca Jezusowego są częścią Rodziny Dehoniańskiej, co sugeruje słowo Rodzina. O. Generał czytając jeszcze raz sprawozdanie po francusku, języku w którym jest przygotowane sprawozdanie zauważył, że sformułowanie w tekście oryginalnym jest prawidłowe, prawdopodobnie nieścisłość wkradła się w czasie przeprowadzanego tłumaczenia (które dokonuje się na żywo). Po tym interwencie sprawozdanie zostało zatwierdzone.

- Następnie poszczególne grupy robocze przedstawiały sprawozdania z prac poprzedniego dnia. Grupy zostały poprzedniego dnia zobowiązane do pisania sprawozdań krótkich, przedstawiających sedno przeprowadzanych prac.

- Po zakończeniu przedstawienia sprawozdań Ojcowie Kapitularni zgłaszali pewne pytania czy też pokazywali nieścisłości w sprawozdaniu wczorajszym odnośnie statystyk dotyczących Zgromadzenia. Także dyskutowano nad niektórymi tematami ze sprawozdania Generała, przedstawionego wczoraj. Szczególnie rozważano temat "Ars Moriendi". Powiedziano, że może lepiej byłoby zastąpić "Ars Moriendi" przez "Ars Amandi". Widać, że lepiej byłoby mówić o dojrzałości nie o starości. O. Generał powiedział, że w tym temacie nie należy tylko patrzeć na starzenie się osób, ale także o starzeniu się struktur. Teraz należy spojrzeć jak zachować się w nowej sytuacji.

- Następnym krokiem było przedstawienie trzeciej części sprawozdania O. Generała, która traktowała szczególnie zaangażowań Zgromadzenia. Sprawozdanie to było wspomagane wypowiedziami różnych uczestników, którzy przedstawiali sytuację w ich rejonach.

- Ks. Deptuła zabrał głos w sprawie Francji.

- Następnie się mówiło o sprawach misji. O. Generał dał przykład Afryki, gdzie forma misji powinna się zmienić, biorąc pod uwagę, że jeszcze jest pewien styl kolonialny. Tak więc nasza obecność na misjach powinna zostać zweryfikowana. W tym duchu niektórzy misjonarze czy też delegaci z terenów misyjnych zabierali głos mówiąc o niektórych trudnościach na misjach.

Niektórymi tematami poruszanymi były: inkulturacja, kryteria misji, kryteria nowych zaangażowań misyjnych.

- Następnie O. Generał kontynuował swoje sprawozdanie.

- Na tym zostały zakończone obrady przed południowe.

Po popołudniu miały prace w grupach.

Następnie, jak poprzednich dni przedstawiano symbole prowincji i ich działalność (teraźniejszość i nadzieje na przeszłość). Dzisiaj były to już ostatnie sprawozdania.

Dzień obrad zakończył się adoracją animowaną przez grupę portugalską.

Zdzislaw K. Huber