22.05.1997

Dzisiejsze obrady zostały otworzone modlitwą przygotowaną przez grupę kameruńską.

Następnie sekretarz Kapituły odczytał sprawozdanie z dnia poprzedniego. Sprawozdanie zostało zaakceptowane.

- Moderator podziękował prowincjałowi prowincji Włochy północne za przyjęcie zorganizowane wczoraj w Frascati.

- Kolejnym punktem było kontynuowanie dyskusji z dnia poprzedniego odnośnie do Projektu Globalnego. Jeden z mówców podkreślił, że kiedy mówi się o Projekcie Globalnym powinno się mówić o sprawach, które należy na nowo przemyśleć np. nasze zaangażowania, a nie rozwiązywanie problemów. Ogólnie dyskusja koncentrowała się nad rozumieniem Projektu Globalnego i naszej pozycji, zaangażowania jako Zgromadzenia w świecie. Jeden z mówców zaproponował termin 'Progetto Portante'. O. Generał zauważył, że po tej dyskusji widać pewną niepewność czy nawet strach (w sensie pozytywnym) przed zmianami czy czymś nowym. O. Generał podkreślił, że słowo 'Globalne' jest bardzo szerokie i różne od terminu 'Globalizacja'. Ponadto termin, który się używa obecnie zostawiono na razie, by nie kreować zamieszania. Jednak teraz od Kapituły zależy w którym kierunku pójdziemy. O. Generał podkreślił, że musimy postawić sobie pytanie 'dlaczego jesteśmy' a nie ciągle 'kim jesteśmy'. Na drugie pytanie wydaje się, że Zgromadzenie już odpowiedziało. Teraz kwestia obecnej rzeczywistości jest odpowiedzenie sobie na pytanie 'dlaczego jesteśmy?'. Naszą duchowość musimy teraz przemienić w apostolat, nie rozdzielając duchowości od apostolatu. Obydwa aspekty powinny iść w parze. O. Generał, powołując się na spotkanie w Foligno, powiedział, że byłoby dużym błędem traktować Projekt Globalny tylko jako sprawa techniczna, Projekt Globalny musi być połączony z życiem (Zgromadzenia) i na niego wpływać.

- Kolejnym etapem dzisiejszych obrad było przestawienie sprawozdania financjalnego przez ekonoma generalnego z działalności prowincji, Kurii Generalnej, różnych Fundacji itp. Wytłumaczył schemat bilansów dostarczonych Ojcom Kapitularnym. Następnie odpowiadał na pytania i wyjaśniał dane schematy. W dyskusji także wyjaśniono sprawę odnowy Domu Generalnego. W jednym z komentarzy pojawiła się prośba o poszukiwanie zdobywania pieniędzy (investimenti) w sposób uczciwy. Szczególnie inwestować tam gdzie nie ma podejrzenia o wykorzystywanie krajów ubogich. Dlatego na przykład Dom "Turystyczny" przy Domu Generalnym jest sprawą pozytywną. Inwestycje należy przeprowadzać w duchu sprawiedliwości.

- Po południu kontynuowano dyskusję nad finansami, tak na wspólnym zebraniu jak i w grupach.

- Dzisiejszą wspólną adorację animowała grupa z Kamerunu.

Zdzisław K. Huber, scj
hgiornal@scj.org lub
huber@helsinki.fi