23.05.1997

Dzisiejszą modlitwę rozpoczynającą obrady animowała grupa kanadyjska (angielska).

- Następnie zastało odczytane sprawozdanie z dnia poprzedniego. Sprawozdanie zostało zatwierdzone.

- Następnie przystąpiono do przedstawienia kandydatów do komisji, która zbadałaby sprawozdanie finansowe Kurii Generalnej. Zaproponowano księży: Święch, Czyzynski, Hansen, Kurps, Jemma, Torres, Pitcavage, Capoferri. Po rozdaniu kartek do głosowania przystąpiono do zbierania głosów. Po pierwszym podliczeniu głosów okazało się, że głosów było za dużo, zatem musiano przystąpić do ponownego głosowania.

- W czasie, gdy przystąpiono do podliczania głosów, grupy robocze przedstawiły sprawozdania z prac dnia poprzedniego.

- Po podliczeniu głosów ogłoszono, że największą ilość głosów cieszyli się: Torres, Kurps i Święch. O. Generał zapytał wybranych czy przyjmują wybór. Wszyscy trzej rewizorzy wyrazili zgodę na ten wybór.

- Po tym OO. Kapitularni wypowiadali swoje opinie na tematy finansowe, tematy różnych Komisji przy Radzie Generalnej i obecnie funkcjonujących Fond (np. Fondo Generale, Fondo Aiuto itp.).

- W tym momencie powinna być przerwa i wszyscy powinni się rozejść do pracy w grupach, jak to przewidywał dzisiejszy program. Jednak skonstatowano, że wyjaśnienia i pytania są na tyle ważne, że będzie lepiej przed pracą w grupach kontynuować zebranie ogólne, by wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Tak więc po przerwie kontynuowane zostały wyjaśnienia (chiarificazione).

- Po zakończeniu dawania wyjaśnień moderator dnia dzisiejszego przedstawił punkty do pracy w grupach.

- Wydaje się, że kwestie finansowe zostały na tyle wyjaśnione, że OO. Kapitularni powoli przechodzą do pracy nad Projektem Globalnym.

- Dzisiaj po południu miały miejsce tylko prace w grupach. Popołudniowej sesji dzisiaj już nie było. OO. Kapitularni czuli się już nieco zmęczeni, niektórzy trochę się poprzeziębiali z powodu małego skoku temperatury i przeciągów panujących w domu. Jeżeli już jesteśmy przy temperaturze, to dzisiaj rano w sali konferencyjnej było 8 C. Jednak zaraz temperatura została skorygowana.

- Wieczorem jak co dzień była wspólna adoracja animowana przez grupę kanadyjską.

Zdzisław K. Huber, scj