FAX AAN JAN VERHEEZEN

KAPITTELBULLETIN Nr.1

(dinsdag 20 mei 1997)

Geef "vivat" aan 120 SCJ-ers in een refter met kale muren, een plafond van beton en een glimmende tegelvloer, dan kun je gegarandeerd je overbuurman aan tafel niet meer verstaan. Na een week hebben we elkaar nog steeds veel te vertellen. Dat lukt beter op het mooie terras in de binnencour voor de refter of in de gezellige zitjes die gemaakt zijn in de vroegere recreatiezalen. Er is veel veranderd in het huis van Roma-I. Je kunt ook zeggen: er is veel verbeterd. De bouw is nog lang niet klaar, maar we kunnen er goed in huizen. Alle vier hebben we een kamer in het nieuwe hotelgedeelte (voorheen de vleugel van de Curia). Een goed bed en een eigen natte hoek met warm en koud water zorgen, met het mooie weer (± 30° C), dat het verblijf in Rome aangenaam is.

Toen we dinsdagavond aankwamen, hadden meerdere kapitulanten al een drukke dag achter de rug. Ze hadden in de kapel opgeslagen meubilair weggesjouwd en de kapel in orde gemaakt voor de openingsviering. Dit alleen om aan te geven dat er tot het laatste moment hard gewerkt is om ons goed te ontvangen. Nu is het aan ons om te werken aan een beleid gericht op het "Wij Congregatie". Dat doen we met 36 rechtens-zitting-hebbenden (8 van de Curia, 22 Provinciaals en 6 Regionale oversten) en 41 gekozen leden, plus 2 met algemene stemmen toegevoegde vertegenwoordigers: één van de communiteit Madagaskar en de ander van de communiteit in de Filippijnen. De eerste week waren ook 8 vertegenwoordigers van de "Laici Dehoniani" in ons midden.

Het Generaal Bestuur heeft medebroeders die artistiek begaafd zijn, uitgenodigd een speciaal logo te ontwerpen voor het "Wij Congregatie". Uit de 50 inzendingen is het ontwerp van de Argentijn pater Regazzoni gekozen. Hij is ook de auteur van het veelgebruikte SCJ-logo, dat hij gemaakt heeft bij gelegenheid van onze honderdjarige aanwezigheid in Latijns-Amerika.

Het logo:


L O G O


Wat zie je?

In het origineel vormen 5 horizontale en 5 verticale paarse strepen een kruis. In het kruis staat een rood hart. Rechts, in blauw, de letters SCJ en vanuit deze letters ontspringt in dezelfde blauwe kleur een sikkelvormige band.

Wat wil dit aanduiden?

De 5 lijnen stellen de 5 continenten voor waarin SCJ-ers werkzaam zijn. En ze staan voor communio en communicatie. De sikkel is een baan licht op de aarde; door een verduistering is de aarde verder onzichtbaar.

De betekenis:

Door communio ("Wij Congregatie") verkondigt (communicatie) de SCJ de Liefde (van God en van mensen) als een licht voor een verduisterde wereld.

Om dit echt over te brengen, hebben we een kleurenprinter nodig op het Provincie-secretariaat! Je merkt hier toch wel, dat we in SCJ Nederland een beetje achterlopen op allerlei technische snufjes. Ik denk dat wij de enige Provincie zijn die een bericht als dit nog per Fax verstuurt. De andere Provincies doen het met E-mail. Mary Gorski, de medewerkster van het Provincie-secretariaat van de USA-provincie, is een van de twee kapitteljournalisten. Zij maakt uitsluitend digitale foto's, die pater Huber uit Finland op zijn home-page van het Internet zet. Adrie Borst gaf mij vanmorgen uit deze pagina een kleurenprint van het moment dat ik het symbool van de Nederlandse Provincie aan het Kapittel laat zien. Toch zijn wij niet helemaal verstoken van deze moderne communicatiemiddelen. Dank zij E-mail waren wij op de Eerste Pinksterdag al op de hoogte van het Pinkstergebeuren in "De Goede Herder"-kerk van Nijmegen.

De eerste week van het kapittel hebben we gesproken over de beleidsverantwoording van het Generaal Bestuur. Het is een realistische en open beschrijving van de werkelijke situatie waarin onze Congregatie zich bevindt. Het geeft een zicht op het geheel van de Congregatie dat pater Generaal en de Raadsleden hebben gekregen tijdens hun bezoeken aan de Provincies en Regio's en via alle zaken die in het Bestuur aan de orde zijn gekomen. Het eindigt met een hoofdstuk over "uitdagingen en perspectieven". Het geheel beslaat 30 bladzijden, maar het is zeer de moeite waard om er kennis van te nemen.

Naast de beleidsverantwoording kregen alle Provincies en Regio's de kans om zich te presenteren. Ieder kreeg 8 minuten en de presentatie mocht niet langer zijn dan 40 regels en mocht alleen gaan over nieuwe ontwikkelingen. Van tevoren was ook gevraagd een symbool mee te nemen dat de huidige situatie van de Provincie of Regio karakteriseert. Er is veel kreativiteit in het uitbeelden van de symbolen en in de presentatie van de jongste ontwikkelingen. Enkele Provincies komen zelfs met video-clips. De Indonesische Provincie gebruikte de delegatie zélf als een symbool. Alle afgevaardigden zijn van Indonesische origine, een teken dat de Provincie haar eigen identiteit heeft gevonden. (Deze eigen identiteit is een belangrijk gegeven voor de Provincies in de voormalige missiegebieden.) Voor de Nederlandse Provincie hebben we als symbool gekozen: een moeder met voltooide opvoedingstaak. De kinderen zijn de deur uit en leiden allen hun eigen leven. Zij heeft nog de zorg voor zichzelf en haar gepensioneerde echtgenoot. Ze wonen in een te groot huis.

Zeven vertegenwoordigers van de Laici Dehoniani en een afgevaardigde van de Compagnía Missionaria hebben ons geïnformeerd over hun activiteiten in de verschillende continenten. Ook zij laten zich inspireren door het erfgoed van Pater Dehon. Met uitzondering van de Compagnia Missionaria, een lekeninstituut met geloften, zijn het allemaal bewegingen zonder veel structuur. De tendens is om het aan de afzonderlijke groepen over te laten, hoe zij zich willen organiseren. De band met de Congregatie is op de eerste plaats 'n elkaar-inspireren.

Terwijl we dit eerste gedeelte nog moeten afsluiten met een verantwording van het financiële beleid, krijgen we morgenochtend een inleiding op het tweede deel: het Globale Plan ten dienste van de Zending van de Congregatie. Dat gaat het uitgangspunt worden voor het volgende Generaal Bestuur.

Morgenavond gaan kapitulanten en communiteit van Roma-I "porchetta" (varkensrollade) eten in Frascati.

Afgelopen zondag heeft de Nederlandse delegatie een pelgrimstocht gemaakt naar de oorsprong van de Benedictijnse spiritualiteit in Subiaco en Monte-Cassino. We hebben genoten van het prachtige, zonovergoten heuvellandschap in Midden-Italië. Vooral de grot waar Benedictus zich als kluizenaar had teruggetrokken en waar hij zijn eerste klooster heeft gesticht, heeft veel indruk op ons gemaakt.

Met hartelijke groeten,

Boudewijn, Harry, Koos, en Rein