Zdzisław K. Huber SCJ
Sercanin

Obszar naszej działalności

Zgromadzenie Księży Sercanów i poszczególni jego członkowie zajmują się szeroko pojętą działalnością duszpasterską i naukową. Pewnie każdy może pochwalić się jakąś twórczością.

FIDES

Przestrzeń naszej wiary i naszego powołania. Obszar ten obejmuje życie naszego Założyciela o. Dehon jak i charyzmat naszego Zgromadzenia.

Zobacz więcej

RATIO

Obszar ten obejmuje szczególnie naszą działalność umysłową i nasze zainteresowania naukowe jak i działalność społeczną i duchową.

zobacz więcej

ARS

Pewnie każdy ma jakieś prywatne zainteresowania czy szczególne dzieła do wykonania. Obszar ten obejmuje szeroko pojętą działalność twórczą.

zobacz więcej
Bądźmy obrzezani w sercu. Niech Jezus żyje w nas, niech kieruje naszą wolą i rozkazuje naszym zmysłom. 

Vivat Cor Jesu in corde nostro unice! [Niech żyje Serce Jezusa szczególnie w naszych sercach!] 

Cel szczególny: kochać Najświętsze Serce Jezusa, pocieszać Je, sprawiać, by Je kochano. 

o. Leon Dehon