Zdzisław K. Huber SCJ
Sercanin

Nasze istnienie i działalność opierają się na

Miłości Serca Jezusowego

i na głębokim przeżyciu tej Miłości 
przez naszego Założyciela
o. Leona Jana Dehon

Nasza wiara

Przestrzeń naszej wiary i naszego powołania. Obszar ten obejmuje życie naszego Założyciela o. Dehon jak i charyzmat naszego Zgromadzenia. Podstawą wszystkiego jest SERCE JEZUSA i wynagrodzenie za nasze grzechy.
Poniżej jest kilka podstawowych działów dotyczących danych obszarów. Również poniższym linkiem można się dostać na portal dotyczący Serca Jezusowego, o. Dehona i charyzmatu Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

Zobacz PORTAL scjfides

Ojciec Leon Dehon – człowiek z otwartym sercem i umysłem

Ojciec Leon Jan Dehon miał duszę apostoła. Wystarczy całościowo spojrzeć na jego długie, bo liczące 82 lata życie. Nie brakowało w nim głębokiej ufności Bogu, łask i natchnień Ducha Świętego, za które często dziękował. W ciągu swojego życia doświadczał też wielu przeciwności i trudów, które mimo wszystko nie zdołały złamać ideału rozpoznanego w młodości, pogłębionego w ciągu życia i przekazanego Kościołowi i Zgromadzeniu. Tym, co w sposób szczególny uczyniło go człowiekiem o otwartym sercu i umyśle, była przede wszystkim miłość do ludzi, szczególnie dla najmniejszych. Kochał drugiego człowieka, starał się zaradzić problemom i potrzebom, które zagrażały tak pojedynczej osobie, jak również całym społeczeństwom. Wiara w urzeczywistnienie królestwa Serca Jezusowego, w każdym czasie i w każdym zakątku ziemi, świadczyła o jego wielkim sercu skoncentrowanym na miłości Boga. Tym, co mocno poruszało wewnętrznie i zarazem pobudzało Założyciela do działania na rzecz szerzenia cywilizacji miłości, zdolnej przemieniać społeczeństwa, była Osoba Słowa Wcielonego. W jego pismach, zwłaszcza duchowych, znajdujemy głębokie myśli i inspiracje, które nie były chwilową emocją, ale głębokim doświadczeniem, karmiącym jego ducha przez całe życie. To miłość Boga, który w swoim Synu pragnie zbawić każdego człowieka, może uczynić każde nasze działanie świeżym i adekwatnym do potrzeb, o które woła dzisiejszy świat. W przykładzie o. Dehona widzimy, że nie tylko nie oparł się on urokowi miłości Bożej, ale wszystko, co czynił: studia, podróż dookoła świata, konferencje, dzieła socjalne w Saint Quentin i apostolat społeczny, łącznie z kierowaniem założonym przez siebie Zgromadzeniem, służyło jednemu celowi, urzeczywistnianiu królestwa Bożego pośród tych, do których przeszedł.

ks. dr Stanisław Gruca SCJ

 Przeczytaj cały artykuł  Idź na portal SCJFides