credits

Zaangażowani i kredyty za pracę

Trochę historii

W przeszłości w gromadzeniu i porządkowaniu archiwum generalnego byli zaangażowani ks. Gerardus Raaijmakers scj, ks. Paolo Ceresoli scj (Postulator Generalny), ks. Marcel Denis scj, ks. Adriano Borst scj.

Od roku 1970 zapoczątkowało działalność „Centrum Studiów”, które jest częścią gromadzenia materiałów dotyczących ojca Dehona (zobacz Informationum Nuntius 31.12.1970).
Moderatorem Centrum generalnego Studiów został mianowany 28 listopada 1970 r. ksiądz Giuseppe Manzoni SCJ.

Materiały

 • Materiały w posiadaniu samego Założyciela
 • Materiały Prokury
 • Materiały Postulatora
 • Materiały Stowarzyszenia A.R.T. [Adveniat Regnum Tuum] (1955-1961) i A.R. [Associatio Reparationis] (1961-…)
 • Materiały przywiezione do Rzymu z Nijmegen w 1969
 • Materiały w Centrum Studiów
 • Materiały zgromadzone przez różne Prowincje

Badania

Materiały, które jeszcze dzisiaj znajdują się w różnych domach zakonnych i w różnych archiwach.

Pytanie: Jak dotrzeć do tych materiałów, by móc skompletować archiwum Ojca Dehona?

Odpowiedzialnymi za dokumenty w Centrum Studiów byli ks. Rafael Gonçalves da Costa scj; ks. André Perroux scj; ks. Nivaldo Alves de Souza scj.
Archiwum opiekował się ks. Paweł Krok scj.

Pierwsze kroki w digitalizacji dokumentów o. Dehona zostały rozpoczęte przez Informatique & Bible (abbaye de Maredsous en Belgique). Rezultaty całej pracy i dane można było zobaczyć pod adresem http://www.leondehon.org obecnie nieistniejącą.

Potem prace były kontynuowane pod przewodnictwem księdza Marcello Matté scj. Ks. Matté przygotował bazę danych opierającej się na programie Ms Access.
Mikrofilmy zostały zrealizowane przez jedną firmę w Stanach Zjednoczonych i zostały zdigitalizowane przez braci Del Grasso (Ivan, Filippo, Massimiliano).
Systematyzację danych i utworzenie platformy z dokumentami na bazie programu „DokuWiki” prowadził ks. Zdzisław K. Huber scj.
Na Kapitule Generalnej w 2009 roku, po latach przygotowań i miesiącach kopiowania tuż przed Kapitułą, Prowincje SCJ otrzymały po jednym dysku ze zdigitalizowanymi materiałami Ojca Leona Jana Dehona. Dane były dostępne poprzez program MsAccess jak i częściowo internetową wersją opartą na platformie Dokuwiki. Dzisiaj już tego pewnie nikt nie pamięta. Być może dysk z danymi i mikrofilmami leży gdzieś na dnie czyjejś szuflady. Po Kapitule projekt dalej rozwijano. Jednak, zdecydowano się na udostępnienie całego materiału OnLine. Tak więc 14 marca 2014 zaprezentowano pierwszą osłonę internetowego Dehondocs.

Po latach prac nad całym projektem cyfryzacji dzieł ojca Dehona jak również innych naszych źródeł, zaprezentowano działy, które można przeglądać po lewej stronie tego projektu.

Dla prezentacji Archiwów Ojca Dehona utworzonych w 2009 roku zostały użyte dwie platformy.
Jedna na bazie programu Ms Access.
Druga na bazie programu „DokuWiki” platformy podobnej do Wikipedii znanej z Internetu.

Jako źródło zostały użyte dokumenty zebrane przez ks. Pawła Kroka scj (PO), dokumenty zdigitalizowane przez ks. Marcello Matté scj (IS) i dokumenty przygotowane przez Centrum Studiów szczególnie teczki Ojca Dehona.

W projekcie „DehonDoku” pomagali sercanie studiujący wówczas w Rzymie:

 • linki w dokumentach: ks. Bartłomiej Król (PO); ks. Benedictus Mulyono (IN); ks. Gabriel Pisarek (PO); ks. Humberto Martins (LU); ks. Paulus Harnasa Purba (IN); ks. Ricardo J. Ribeiro Freire Oliveira (LU); ks. Mathieu Yvon (MAD)
 • opis dokumentów: ks. Mathieu Yvon (MAD)
 • opisy dot. ojca Dehona; listy, książki itp.: ks. Joseph Kuate (CM)
 • “Dehoniana” & „Studia Dehoniana” i niektóre artykuły napisane dla DehonDoku:

Koordynatorem tej pracy był ks. Zdzisław K. Huber scj (PO/FIN).

Cały ten materiał przynajmniej na tej stronie i w tej formie jest w stanie rozwoju. Jeszcze potrzeba trochę czasu i pracy, by wszystko było gotowe. Na stronach generalnej dokonano wyboru innej platformy prezentacji (co zresztą było sugerowane w trakcie robienia tego projektu) i w ładnym stylu zaprezentowane dostępne dokumenty. Można się z nimi zapoznać wybierając na bocznym pasku opcje: DehonDOCS, DehonianaDOCS lub StudiaDOCS.
Dużo dokumentów ciągle podlega cyfryzacji.
Ciągle trzeba uzupełniać połączenia w samych kartach bazy danych między danymi a opisami i plikami połączonymi jak mikrofilmy i inne dokumenty.
Mamy nadzieję, że ta praca będzie się rozwijała w służbie dla całego Zgromadzenia przynosząc przed oczy wszystkich materiały z myślami Założyciela Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego na chwałę Najświętszego Serca Jezusowego. • credits.txt
 • ostatnio zmienione: 2023/05/13 08:59
 • przez zkhuber