articoli

Mam nadzieję, że udało mi się odszukać i przywrócić artykuły kiedyś znajdujące się w sekcji duchowości sercańskiej. Z jakiegoś powodu cała ta spuścizna gdzieś zaginęła. Wszyscy zainteresowani duchowością sercańską i założyciela Zgromadzenia Księży Sercanów, ojca Leona Jana Dehona zachęcam do lektury.

kard. Karol Wojtyła do Sercanów

„Orędzie Serca Bożego takie głębokie i proste, ta wspaniała teologia - teologia Serca - stoi u początków Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa (…). Chyba w naszych czasach jeszcze bardziej rośnie głód Serca i rośnie zapotrzebowanie na Waszą posługę i na Wasze posłannictwo! Stańcie się „ekspertami” od tej wielkiej tajemnicy, od Serca Bożego (…). Bądźcie stróżami tego przedziwnego, tajemniczego początku: początku łaski, początku Miłości, który znajduje się w Sercu, w Sercu Boga-Człowieka”

kard. Karol Wojtyła
Kraków 4 czerwca 1978 r.

„Jesteście potrzebni jako Zgromadzenie Najśw. Serca Jezusowego. Jesteście potrzebni. Potrzebny jest wasz charyzmat. Potrzebna jest wasza duchowość, potrzebna jest wasza posługa… Jesteście potrzebni ze względu na to, że charyzmat waszego Zgromadzenia, że wasze powołanie odpowiada potrzebom każdego ludzkiego serca. Dlatego prosimy was, ażebyście służyli ludzkim sercem, każdemu i wszystkim. Prosimy was, abyście w serca polskie wprowadzili tajemnicę tego Serca, które jest źródłem życia i świętości”.

kard. Karol Wojtyła
Stadniki 11 czerwca 1978 r.

Wszystko o sercańskiej duchowości

 • „I uwierzyliśmy miłości”

O życiu miłości do Najświętszego Serca Jezusowego medytacje, które są „kontemplacją celem pobudzenia się do miłości” - O. Leon Jan Dehon SCJ

Serce Jezusa źródłem cywilizacji miłości cz. 1 - Ks. dr Eugeniusz Ziemann SCJ.

Biografia Ojca Jana Leona Dehona, Założyciela Zgromadzenia

Charyzmat Założyciela - Ks. Giuseppe Manzoni SCJ.

O. LEON DEHON – APOSTOŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO - Ks. Józef Gaweł SCJ.

Śladami życia i charyzmatu ojca Leona Dehona. Założyciela Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

Doświadczenie wiary u Ojca Dehona - ks. Albert Bourgeois SCJ.

Eucharystia w życiu sługi Bożego. o. Leona Dehona (1843-1925) - prof. dr hab. Karol Klauza.

Krótki życiorys Założyciela - Ks. Jacek Szczygieł SCJ.

Krótki życiorys O. Leona Dehona 1843–1925 - Ks. Y. Ledure SCJ.

Ks. Leon Dehon propagator odnowy trzeciego zakonu franciszkańskiego - Ks. Mirosław Daniluk SCJ.

La Capelle - miejsce narodzin Ojca Dehona

Leon Dehon i "Rerum Novarum" - Ks. Józef Manzoni SCJ.

Leon Dehon. Urzeczony Chrystusem. Urzeczony Światem - Ks. André Perroux SCJ.

Modlitwa Ojca Dehona - Ks. Paul J. McGuire SCJ.

Nabożeństwo do Najświętszego Serca według Ojca Dehona - Ks. Paul J. McGuire SCJ.

Opis cudu za wstawiennictwem O. Dehona.

Ojciec Dehon – człowiek oblacji przez miłość - Ks. Jan Czyżyński SCJ.

Ojciec Dehon i misje - Ks. Andrea Tessarolo SCJ.

O. Jan Leon Dehon SCJ - Ks. Wilhelm Recker SCJ.

O. Jan Leon Dehon Założyciel Sercanów (szkic biograficzny) - prof. dr hab. Karol Klauza.

O. Leon Dehon jako prekursor zmian w oficjalnym katolickim nauczaniu społecznym - Ks. Paul McGuire SCJ.

O. Leon Jan Dehon i Eucharystia - P. Józef Gaweł SCJ.

Ojciec Jan Leon Dehon wciąż aktualnym prorokiem naszych czasów - Ks. Eugeniusz Ziemann SCJ.

Pismo Święte w duchowości Sługi Bożego O. Leona Dehona - Ks. Stanisław Hałas SCJ.

Rola kierownictwa duchowego w rozwinięciu charyzmatu zakonnego o. Leona Dehona - Ks. Paul McGuire SCJ.

Zdolność rozeznawania Ojca Dehona - Ks. Paul McGuire SCJ.

Przymierze miłości - Ks. Giuseppe Manzoni SCJ.

Testament Ojca Dehona - Ks. Jan Leon Dehon SCJ.

Testament duchowy - Ks. Giuseppe Manzoni SCJ.

Umiłowanie Kościoła przez o. Jana Leona Dehona - Ks. Eugeniusz Ziemann SCJ.

WSPOMNIENIA OJCA ZAŁOŻYCIELA. (W formie listu pożegnalnego) - Ks. Jan Leon Dehon SCJ.

Cześć świętych w liturgii i poza liturgią - Ks. Stanisław Mieszczak SCJ. Artykuł stawia nas w kontekście beatyfikacji o. Leona Jana Dehona.

Społeczne wymiary duchowości, miłości i wynagrodzenia - autor nieznany.Czcić Maryję za wzorem Ojca Dehona - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

Błogosławieni w sercańskim życiu - na IV niedziele A - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

"Oto ja służebnica Pańska niech mi się stanie według Słowa Twego" na Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

Ojciec Dehon – orędownik ludzkich spraw u Jezusowego Serca - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

Ojciec Dehon - oczarowany miłością Serca Jezusowego - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

O. Dehon - Człowiek Eucharystii i adoracji wynagradzającej - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

O o. Dehonie na Niedzielę Dobrego Pasterza - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

O Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego - kazanie na Niedzielę Dobrego Pasterza - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

Ojciec Dehon wzór naszego życia - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

Powołanie Ojca Leona Dehona (III niedziela zwykła A) - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

Być "światłem świata" i "solą ziemi" za przykładem Ojca Dehona. (V niedziele zwykła A) - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

Kim był bł. Jan Maria od Krzyża? - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

O wynagrodzeniu - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

Kazanie na Dzień Wynagrodzenia - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

"Niech się stanie wola Twoja"" – kazanie na Dzień Wynagrodzenia - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

O życiu duchem ofiary – na Uroczystość Ofiarowania Pańskiego - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

O życiu duchem ofiary – na Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

Realizujmy wezwanie Ojca Dehona do pokuty - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ.

Godzina Święta Na Wielki Czwartek - Ks. Józef Gaweł SCJ


Przedsiębiorcy

Jak książki


Dłuższe teksty
Książki dot. tematyki sercańskiej.Artykuły

Może ktoś zdobyłby się na tłumaczenie tych tekstów? Wówczas moglibyśmy mieć je również w języku polskim.

Artykuły te ukazywały się przed zaplanowaną beatyfikacją o. Jana Leona Dehon.

 1. 01 P. Mario Panciera scj; P. Dehon e i Dehoniani. Un profeta dei tempi moderni. (zobacz artykuł)
 2. 02 P. Umberto Chiarello scj; Il Miracolo attribuito a P. Dehon. Iter processuale (zobacz artykuł)
 3. 03 P. Egidio Driedonkx scj; El Padre Dehon y el Clero (zobacz artykuł)
 4. 04 P. Manuel Joaquim Gomes Barbosa scj; Padre Dehon homem de Igreja (zobacz artykuł)
 5. 05 P. Umberto Chiarello, scj; Leone Dehon – Apostolo dei nuovi tempi (1843-1925) (zobacz artykuł)
 6. 06 PP. Tullio Benini scj – André Perroux scj; Père Dehon, qui êtes-vous ? (zobacz artykuł)
 7. 07 P. Albert Vander Elst scj; Onze spiritualiteit van Priesters van het H. Hart (zobacz artykuł) ; (trad. es)
 8. 08 P. Juan José Arnaiz Ecker scj; Espiritualidad Dehoniana en la pastoral parroquial (zobacz artykuł)
 9. 09 P. Muzio Ventrella scj; Il P. Dehon nomade dell'amore di Dio (zobacz artykuł)
 10. 10 P. André Perroux scj; Le Père Dehon et sa famille (zobacz artykuł) ; (trad.it)
 11. 11 P. Eduardo Perales Pons scj; El P. León Dehon y la oración (zobacz artykuł)
 12. 12 P. Evaristo Martínez de Alegría scj; La santità e i santi (zobacz artykuł) ; (trad.it)
 13. 13 P. Egidio Driedonkx scj; El Padre Dehon y la formación de los laicos (zobacz artykuł)
 14. 14 P. Umberto Chiarello scj; Padre Dehon e la famiglia dehoniana (zobacz artykuł)
 15. 15 P. Eduardo Perales Pons scj; El Padre Dehon hombre de oblación (zobacz artykuł)
 16. (PL) 16 P. Jerzy Bernaciak scj; Sługa Boży O. L. Dehon świadek wartości, które nie przemijają (zobacz artykuł)
 17. 17 P. Egidio Driedonkx scj; El Padre Dehon y las misiones (zobacz artykuł)
 18. 18 P. Heiner Wilmer scj Den Charakter Zuerst Erziehungsmaximen bei Leo Dehon (zobacz artykuł) ; (trad.en)
 19. 19 P. Marcial Maçaneiro scj; A oferta do Coração (zobacz artykuł)
 20. 20 P. Angelo Cavagna scj; L'impegno sociale di Padre Dehon (zobacz artykuł)
 21. 21 P. John Czyzynski scj; Father Dehon a Man of Oblation through Love (zobacz artykuł)
 22. (PL) 22 P. Eugeniusz Ziemann scj; L'amore alla Chiesa di Padre Leone Dehon (zobacz artykuł) ; (trad. PL)
 23. 23 P. André Perroux scj; Il senso di chiesa secondo padre Dehon (zobacz artykuł)
 24. 24 P. Egidio Driedonkx scj; El oratorio diocesano de Soissons (zobacz artykuł)
 25. (PL) 25 P. Miroslaw Daniluk scj; Ks. Leon Dehon propagator odnowy trzeciego zakonu franciszkanskiego (zobacz artykuł) ; (trad.it)
 26. (PL) 26 P. Józef Gaweł scj; O. Leon Jan Dehon i eucharystia (zobacz artykuł)
 27. 27 P. Angelo Cavagna scj; Centenario dell'Enciclica “Rerum Novarum” di Leone XIII (zobacz artykuł)
 28. (PL) 28 P. Jan Sypko scj; Eucharystyczne Praktyki (zobacz artykuł)
 29. 29 P. Egidio Driedonkx scj; La direccion espiritual del P. Dehon a Clara Baume, laica consagrada (1919-1925) (zobacz artykuł)
 30. (PL) 30 P. Paul McGuire scj; The Role of Spiritual Direction in the unfolding of Leo Dehon's Charism as a Founder (zobacz artykuł); (trad. PL)
 31. 31 P. Mario Panciera scj; Dalla croce alla vita . Nati dalla Croce (zobacz artykuł)
 32. (PL) 32 P. Jan Sypko scj; Koncepcja duchowości wynagradzającej ojca Dehona (zobacz artykuł)
 33. 33 P. Angelo Cavagna scj; P. Dehon e la Madonna (zobacz artykuł)
 34. (PL) 34 P. Jan Sypko scj; Specyfika i aktualność eucharystycznej duchowości wynagradzającej Ojca Dehona (zobacz artykuł)
 35. (PL) 35 P. Paul McGuire scj; Freedom, Equality, Participation: how Leo Dehon Anticipated Changes in Official Catholic Social Teachings (zobacz artykuł); (trad. PL)
 36. 36 P. Egidio Driedonkx scj; Las tres cartas circulares del Padre Dehon a sus misioneros (zobacz artykuł)
 37. (PL) 37 P. Andrea Tessarolo scj; Il Padre Dehon e le Missioni (zobacz artykuł); (trad. PL)
 38. 38 P. Valentin Peres Flores scj; El peregrino Leon Dehon (zobacz artykuł)
 39. 39 P. Joseph Mukuna scj; La Beatification du Pere Dehon dans l'imaginaire du Dehonien Africain (zobacz artykuł)
 40. 40 P. Andrea Tessarolo, scj; Il Padre Dehon animatore del movimento sociale cristiano (zobacz artykuł)
 41. 41 P. Egidio Driedonkx, scj; El Padre Dehon y la Reconciliacion (zobacz artykuł)
 42. 42 P. Egidio Driedonkx, scj; La devocion del P. Dehon a la Santisima Trinidad (zobacz artykuł)
 43. 43 P. Umberto Chiarello, scj; Marzo con Padre Dehon (zobacz artykuł)
 44. (PL) 44 P. Tadeusz Michałek, scj; Wyzwania dla sercanów w zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku (zobacz artykuł)
 45. 45 P. Savino Cannone, scj; Un Cuore rinnovato, un Cuore spezzato per il mondo (zobacz artykuł)
 46. 46 P. Jan de Jong, scj: Father Dehon: a Priest for our time (zobacz artykuł)
 • articoli.txt
 • ostatnio zmienione: 2023/06/24 13:21
 • przez zkhuber