patronowie-scj


Najświętsze Serce Jezusowe
Święta Maryja, Matka Boża
Święty Józef
Święty Archanioł Michał, chorąży Serca Jezusowego
Święty Jan, umiłowany uczeń Serca Jezusowego - 27 grudnia
Święty Augustyn - 28 sierpnia
Święty Franciszek Salezy
Święty Franciszek
Święty Ignacy - 31 lipca
Święty Franciszek Ksawery
Święta Gertruda Wielka - 16 listopada
Święta Małgorzata Maria
Święci Marta, Maria i Łazarz, przyjaciele Pana - 29 lipca
Święty Klaudiusz La Colombière
Święty Jan Eudes - 19 sierpnia
Błogosławiony Jan Maria od Krzyża Mendez SCJ
Błogosławiona Maria Klementyna Anuarite
Błogosławiony Leon Jan Dehon SCJ


W swoich pismach sam Ojciec Leon Dehon SCJ przedstawia świętych, którzy w szczególny sposób zbliżyli się do Serca Jezusowego, i dlatego powinni patronować naszej własnej drodze do Serca Jezusowego.
Zobacz szczególnie Dyrektorium Duchowe: CZĘŚĆ DRUGA WZORY I PATRONOWIE NASZEGO POWOŁANIA ROZDZIAŁ PIERWSZY Jezus i Jego Boskie Serce.

Dla Dehona formy pobożności są też okazją do praktycznego wyrażenia miłości Sercu Jezusowemu oraz do odwzajemnienia miłości, której sam doświadcza w życiu. Z drugiej zaś strony, dają mu możliwość wprowadzenia w życie aspektu wynagradzającego jego duchowości, która wyraża się w wynagrodzeniu zastępczym za braci. Wzorem w praktykowaniu oddania Sercu Bożemu są dla niego święci, którzy wyróżniali się nabożeństwem do Bożego Serca: Maryja, św. Józef, św. Jan Ewangelista, św. Małgorzata Maria Alacoque, św. Franciszek i św. Ignacy. W ich życiu odnajduje liczne przykłady miłości i ofiary wobec Serca Jezusowego. Duch miłości i ofiary, a także pragnienie nieustannego wysiłku w celu przymnażania czci i wynagrodzenia Bożemu Sercu staje się dla niego również inspiracją w doborze lektur duchowych, aby jego wzrost duchowy mógł być prawidłowo kształtowany.
za Sympozjum https://sympozjum.scj.pl/duchowosc-i-formy-poboznosci-w-kulcie-najswietszego-serca-jezusowego-na-przykladzie-czcigodnego-slugi-bozego-o--leona-dehona

  • patronowie-scj.txt
  • ostatnio zmienione: 2023/11/16 11:48
  • przez zkhuber