patronowie-scj


Najświętsze Serce Jezusowe
Święta Maryja, Matka Boża
Święty Józef
Święty Archanioł Michał, chorąży Serca Jezusowego
Święty Jan, umiłowany uczeń Serca Jezusowego
Święty Augustyn
Święty Franciszek Salezy
Święty Franciszek
Święty Ignacy - 31 lipca
Święty Franciszek Ksawery
Święta Gertruda
Święta Małgorzata Maria
Święci Marta, Maria i Łazarz, przyjaciele Pana - 29 lipca
Święty Klaudiusz La Colombière
Święty Jan Eudes
Błogosławiony Jan Maria od Krzyża
Błogosławiona Maria Klementyna Anuarite


W swoich pismach sam Ojciec Leon Dehon SCJ przedstawia świętych, którzy w szczególny sposób zbliżyli się do Serca Jezusowego, i dlatego powinni patronować naszej własnej drodze do Serca Jezusowego.
Zobacz szczególnie Dyrektorium Duchowe: CZĘŚĆ DRUGA WZORY I PATRONOWIE NASZEGO POWOŁANIA ROZDZIAŁ PIERWSZY Jezus i Jego Boskie Serce.

Dla Dehona formy pobożności są też okazją do praktycznego wyrażenia miłości Sercu Jezusowemu oraz do odwzajemnienia miłości, której sam doświadcza w życiu. Z drugiej zaś strony, dają mu możliwość wprowadzenia w życie aspektu wynagradzającego jego duchowości, która wyraża się w wynagrodzeniu zastępczym za braci. Wzorem w praktykowaniu oddania Sercu Bożemu są dla niego święci, którzy wyróżniali się nabożeństwem do Bożego Serca: Maryja, św. Józef, św. Jan Ewangelista, św. Małgorzata Maria Alacoque, św. Franciszek i św. Ignacy. W ich życiu odnajduje liczne przykłady miłości i ofiary wobec Serca Jezusowego. Duch miłości i ofiary, a także pragnienie nieustannego wysiłku w celu przymnażania czci i wynagrodzenia Bożemu Sercu staje się dla niego również inspiracją w doborze lektur duchowych, aby jego wzrost duchowy mógł być prawidłowo kształtowany.
za Sympozjum

  • patronowie-scj.txt
  • ostatnio zmienione: 2022/08/01 09:26
  • przez zkhuber